Hebrew University logo   
הספריה לחינוך ולעבודה סוציאלית

   library logo

HUFind

| English | | אודות | | צוות | | גישה מרחוק | | הזמנת חדרי לימוד | |שאלו אותנו | | שירותים | | משאבים אלקטרונים | | קטלוג |

שירותי מדיה
  
מידע כללי
מספר טלפון: 02-5880232
inbalt@savion.cc.huji.ac.il :דואר אלקטרוני

האוסף
האוסף מורכב מסרטים בתחומי חינוך, עבודה סוציאלית וחינוך יהודי. אוסף זה כולל מעל ל- 1900 כותרים של קלטות ווידיאו ו-DVD, וכולל סרטים חינוכיים, סרטים עלילתיים, סרטי תעודה ותוכניות טלוויזיה. סרטים אלו משמשים ככלי עזר להוראה וכאמצעי ללימוד עצמי.

DVD-חיפוש קלטות וידאו ו
ניתן למצוא את כל החומרים בקטלוג הממוחשב של הספרייה. למציאת סרט באוסף ניתן לחפש בחיפוש מתקדם לפי כותר, נושא, סוג חומר או מילות מפתח ולהגביל את החיפוש לסוג חומר "וידאו" או DVD. לכל כותר מוצמדות המילים [הקלטת וידאו] או [videorecording] על מנת להבדיל בין הסרטים ובין הספרים באוסף. ספרנית עומדת לרשותכם לחיפוש ולמציאת החומרים .

השאלה וצפייה
לנוחיותכם קיימים שני חדרי צפייה המצוידים במכשירי וידאו, DVD, מקרן, מקרן שקפים ומסך. ניתן לצפות בסרטים בחדרי צפייה אלו ובמחשבים השונים המפוזרים ברחבי אולמות הקריאה בספרייה בכל שעות הפתיחה של הספרייה, עפ"י תיאום מראש עם אחראית מחלקת מדיה : גב' ענבל תוסיה אליצור באימייל:

inbalt@savion.cc.huji.ac.il או בטלפון 02-5880232

בנוסף, אוסף גדול של סרטי DVD נמצאים בדלפק ההשאלה בקומה 3 וניתנים להשאלה מוגבלת של יום 1 עבור מרצים וסטודנטים למטרות חינוכיות בלבד.

 
 
 
 
[ בית הספר לחינוך] [  בית הספר לע"ס ולרווחה סוציאלית ] [ מרכז מלטון לחינוך יהודי] [     רשות הספריות] [    האוניברסיטה העברית בירושלים]
[ דף הבית] [   שאלו אותנו] [  כרטיס קורא]      Follow us on twitter
 
   
 
ה הר הצופים, האוניברסיטה העברית בירושלים, 91905
טל': 972-2-5882066 ; פקס: 972-2-5881586