Hebrew University logo   
   library logo

   


20.1.09-22.1.09 :מיני-פסטיבל סרטיםבשנים האחרונות, לספרייה האקדמית התווסף תפקיד נוסף-מרכז תרבות בו מתפרסמים אוספים המאפשרים מפגש בלתי פורמאלי בין המשתמשים
מיני-פסטיבל הסרטים היה אירוע שנתי במטרה לחזק את הקשר בין הספרייה וקהילת המשתמשים-סגל המרצים והסטודנטים וגם קהילת תושבי ירושלים
,מטרה נוספת לקיום פסטיבל הסרטים הייתה חשיפת אוסף הסרטים הגדול בספרייתנו בפני קהל המרצים והסטודנטים , כמו גם את חדרי הצפייה
ואת האפשרויות הרבות לחיפוש החומר החזותי בספרייה

ההזמנה למיני-פסטיבל אירועים קודמים בספריהד"ר סנדה ברקוביץ - מנהלת ספרית חינוך ועבודה סוציאלית
       
"ד"ר יהושע מטיאש: הרצאה על "תרבות פופולרית, קולנוע נעורים בחינוך"ד"ר חגית הכהן-וולף: הרצאה על "זהיויות יהודיות בקולנוע

"גב' בלהה בכרך: הרצאה על "חיים בסרט: קולנוע ומעגל החייםהקהל

"הקרנת הסרט "אשת כהן

מידע נוסף על הסרטים במיני-פסטיבל

 
 
 
  [School of Education בית הספר לחינוך] [ School of Social Work בית הספר לע"ס] [ Melton Centre מרכז מלטון]

[       Library Authority רשות הספריות] [      Hebrew University of Jerusalem  האוניברסיטה העברית בירושלים]

[              Home דף הבית] [Ask Us שאלו אותנו] [Library Card כרטיס קורא]      Follow us on twitter