Hebrew University logo   
הספריה לחינוך ולעבודה סוציאלית

   library logo

HUFind

| English | | אודות | | צוות | | גישה מרחוק | | הזמנת חדרי לימוד | |שאלו אותנו | | שירותים | | משאבים אלקטרונים | | קטלוג |

גישה מרחוק עבור קהילת האוניברסיטה העברית

מתוחזק על ידי הרשות למחשוב ונגיש באינטרנט RAPההרשמה נעשית דרך אתר

ניתן להירשם, לשנות סיסמא, להחליף סיסמא ולעדכן פרטים

Samba שירותי גישה מרחוק של הספרייה, ביניהם גישה למאגרי מידע וכתבי-עת אלקטרוניים, ניתנים דרך השרת
RAP שתוכלו להתחבר אליו לאחר ההרשמה באתר

 
 
 
 
[ בית הספר לחינוך] [  בית הספר לע"ס ולרווחה סוציאלית ] [ מרכז מלטון לחינוך יהודי] [     רשות הספריות] [    האוניברסיטה העברית בירושלים]
[ דף הבית] [   שאלו אותנו] [  כרטיס קורא]     twitter     facebook
 
   
 
הר הצופים, האוניברסיטה העברית בירושלים, 91905
טל': 972-2-5882066 ; פקס: 972-2-5881586